Tuesday, 6 December 2011

Contoh2 Perkara Sam’iyat:

1. Alam Barzah - alam kubur

2. Soalan kubur - soalan yang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir

3. Nikmat kubur : nikmat kepada orang yang mentaati perintah Allah

4. Azab kubur : siksaan kepada orang yang banyak melakukan dosa
 
5. Mahsyar : tempat berkumpul selepas dibangkitkan semula
 
6. Mizan : Alat timbangan amalan
 
7. Sirat : titian yang merentangi neraka untuk memasuki ke syurga
 
8. Syurga : tempat ganjaran bagi orang yang mentaati perintah Allah
 
9. Neraka : tempat siksaan bagi orang yang melanggar perintah Allah

0 comments:

Post a Comment