Friday, 16 December 2011

Tujuan Allah Mengurniakan Mukjizat kepada Para Rasul ialah untuk :

  1. Membuktikan kebenaran para Rasul  
  2.  Menguatkan ajaran yang dibawa
  3. Melemahkan dan menghalangkan musuh yang menentang
  4. Untuk menarik minat orang ramai yang kurang tajam akal fikirannya, supaya mempercayai kenabian dan kerasulan seseorang pesuruh Allah.
  5. Untuk menghindarkan orang ramai daripada mendapat dakyah-dakyah nabi palsu yang cuba mengaku dirinya sebagai Nabi atau Rasul.
  6. Untuk menolong Rasul-Rasul menjalankan tugas dengan sempurna, berhadapan dengan penentang dan musuh islam.

0 comments:

Post a Comment